Tidslinje

2018
Dec 20

Söder om Brogatan: byggstart bostäder

I västra kvarteret söder om Mölndals bro byggs ca 150 bostäder i ett slutet kvarter med en skyddad innergård. Området avgränsas av Storgatan i väster, Nygatan i öster, Barnhemsgatan i söder samt Brogatan i norr.

Dec 20

Söder om Brogatan: invigning Mölndal Galleria

Dec 20

Söder om Brogatan: inflyttning bostäder, östra kvarteret

Dec 20

Norr om Brogatan: invigning biblioteket

2017
Dec 20

Norr om Brogatan: inflyttning Kv. Hajen

2016
Dec 20

SCA-huset: inflyttning

SCA flyttar in i det nya kontorshuset intill Knutpunkten och gallerian. SCA-huset blir en profilbyggnad som är lätt att känna igen med sin runda form, imponerande storlek och spårvagn som vänder under huset.

Dec 20

Söder om Brogatan: byggstart bostäder

I östra kvarteret söder om Mölndals bro byggs ca 150 bostäder i ett slutet kvarter med en skyddad innergård. Området avgränsas av Storgatan i väster, Nygatan i öster, Barnhemsgatan i söder samt Brogatan i norr.

Dec 20

Åbybergsgatan: detaljplan planuppdrag

Runt Åbybergsgatan och hotell Scandic Mölndal planerar vi för att bygga nya bostads- och kontorskvarter med en högre skala än de byggnader som finns här idag. Förutsättningar skapas även för en utveckling av hotellet. Planarbete 2016-2018. Utbyggnad 2018-2020.

Dec 20

Kv Kungsfisken: detaljplan planuppdrag

För kvarteret närmast Knutpunkten vid Brogatan planerar vi för en utveckling av handeln, nya kontorsbyggnader samt en bättre koppling till kollektivtrafiken än idag. Planarbete 2016-2018. Utbyggnad 2018-2020.

2015
Dec 20

Söder om Brogatan: byggstart Gallerian

Vi utvecklar och skapar Mölndals innerstad med nya ytor för handel, verksamheter och bostäder. Här kommer vi bygga en ny galleria i två plan samt parkering ovanpå. Vid Nygatan/Barnhemsgatan planerar vi för att bygga en stor livsmedelsbutik med parkering och bostäder ovanpå. Byggstart 2015 och invigning av gallerian är planerad till 2018.

Dec 20

Norr om Brogatan: byggstart Kv. Hajen

Vi utvecklar och rustar upp Mölndals norra stadskärna. Kvarteren norr om Brogatan förtätas med handel, verksamheter och nya bostäder. Mot Storgatan planeras ett 16 våningar högt hus med ett nytt bibliotek och bostäder. Byggstart 2015 och inflyttning successivt från 2017.

Dec 20

Norr och söder om Brogatan: detaljplan antagande och laga kraft

Den 25 mars 2015 antog och godkände kommunfullmäktige detaljplanerna för norr och söder om Brogatan. Norr om Brogatan vann laga kraft under våren och den 29 juni 2015 vann detaljplanen Söder om Brogatan laga kraft, vilket innebär att vi kan börja bygga. Ett stort steg för att skapa Mölndals framtida innerstad! Detaljplanen Söder om Brogatan innehåller en ny galleria, med över 70 butiker, 400 nya lägenheter och en upprustning av gator och torg i centrala Mölndal. Den här detaljplanen hänger ihop med detaljplanen på andra sidan Brogatan – “Norr om Brogatan” där det också kommer att bli butiker, nya lägenheter och ett helt nytt stadsbibliotek. För både norr och söder om Brogatan blir det byggstart under sommaren 2015. Om allt går som planerat räknar vi med att norr om Brogatan är klar 2018 och söder om Brogatan är klar 2020. Mölndal Galleria invigs om allt går som planerat under 2018.

2014
Dec 20

SCA-huset: första spadtaget

Den 5 september sattes spaden i marken för SCA:s nya kontorshus, i anslutning till Knutpunkten. Kontorshuset blir fem våningar och kommer att rymma ca 1000 arbetsplatser. Huset blir en profilbyggnad som ger identitet åt Mölndals nya innerstad. Inflyttning är planerad till december 2016.

Dec 20

SCA-huset: detaljplan laga kraft

SCA:s nya huvudkontor kommer att byggas i ett område i nära anslutning till Knutpunkten och Mölndal Galleria. Den 22 april 2014 vann detaljplanen laga kraft. Planområdet är beläget inom en yta som avgränsas av Mölndals bro, Gamla Kungsbackavägen och den ramp som förbinder dessa båda gator.

2013
Dec 01

Samarbete för Mölndals Innerstad

Mölndals stad, Mölndalsbostäder och NCC påbörjar ett samarbete för att förnya Mölndals innerstad och utveckla en ny och attraktiv stadskärna. Visionen är ett välkomnande och intensivt stadsliv, där olika verksamheter blandas med nya bostäder och kontor, tillsammans med en utveckling av befintlig butiksstruktur och de offentliga stadsrummen.