Ny- och ombyggnationer

Home / Ny- och ombyggnationer
Mölndals stadskärna kommer de närmaste åren att genomgå en modernisering och omvandling. Vi planerar för fler butiker, nya bostäder och mötesplatser och bygger nu Mölndals innerstad.

Mölndals innerstad kommer att erbjuda:

  • 40 000 kvm handel, vilket är ungefär en dubblering jämfört med dagens utbud
  • 2 000 arbetsplatser
  • minst 600 nya bostäder
  • en upprustning av innerstadens gator, torg och mötesplatser samt nya parkeringsanläggningar.

Är du nyfiken på planerna för Mölndals innerstad?

Bostäder – Söder

141202_mo%cc%88lndal_bosta%cc%88der_ga%cc%8ard_webb

Mölndals innerstad kommer inte bara vara ett trivsamt ställe att besöka. Det kommer också att bli en av Mölndals populäraste platser att leva och verka på.

Här bor och arbetar du mitt i stan, nära all tänkbar service: sjukvård, förskolor, skolor, apotek, systembolag och bibliotek. Dessutom är det bara en kort promenad till Mölndals station och en av regionens största knutpunkter för kollektivtrafik. I Mölndals innerstad kommer det att byggas 600 lägenheter.

Bostäder söder om Brogatan kommer byggas av:

Riksbyggen

Mölndal Galleria

131024_gatuperspektiv_bibliotekstorget-webb

Hela Mölndals innerstad står inför en stor förändring. Bland annat utvecklar NCC och Citycon en modern galleria som omfattar totalt 24 000 kvadratmeter, vilket motsvarar drygt 70 butiker. Här kommer att finnas ett brett utbud och en mix av stora kedjor och mindre butiker, bra möjligheter att ta sig hit med cykel, buss, spårvagn eller bil. Det kommer också att bli fler restauranger och caféer.

Mölndals innerstad  ska vara en levande och trygg innerstad.  Här vill vi skapa fler mötesplatser, bredda utbudet av handel, verksamheter och bostäder så att innerstaden blir  attraktiv för både mölndalsbor och besökare.

NCC

Mölndal Galleria

SCA – huset

sca-huset

NCC bygger det nya kontorshuset över spårvagnsslingan intill Knutpunkten vid Mölndals bro. SCA-huset, som kommer att rymma drygt 1000 arbetsplatser, består av fem våningar kontor på 25 000 kvadratmeter med entré mot Mölndals bro.

Under Mölndals bro ner till marknivån anläggs två våningar parkeringsdäck och de fem kontorsvåningarna skjuter ut över spårvägsslingan, som kommer att ligga kvar i befintligt läge. Platsen och omgivningarna formar byggnaden vilket skapar förutsättningar för en identitetsskapande profilbyggnad. För staden blir detta första steget för att skapa Mölndals innerstad.

Inflyttning är planerad till december 2016.

SCA-huset byggs av:

NCC

Kontor och handel inom kv. Kungsfiken

kvkungsfisken480x360soho

Nytt kontor och nya butiker

NCC och Mölndals stad har under en tid diskuterat en utveckling av kvarteret Kungsfisken (detaljplan 5), som ligger mittemot resecentrumet Knutpunkten i Mölndal. Nu finns ett samarbetsavtal tecknat och ett uppdrag på att ta fram en ny detaljplan för området. I det här kvarteret vill vi pröva möjligheten att bygga för mer kontor och fler butiker. Volymen för kvarteret kan bli 25 000-30 000 kvadratmeter och preliminärt mellan 4 till 16 våningar inom kvarteret. Tanken är att första våningsplanet i första hand ska innehålla butiker mot Nygatan, Brogatan och Göteborgsvägen. Kvarteret kommer även att innehålla parkeringsplatser.

Stor betydelse för Mölndals innerstad

Kvarteret Kungsfisken har en stor betydelse för Mölndals innerstad. Dels är det en av våra entrépunkter in till innerstaden från Knutpunkten och dels annonserar det innerstaden mot resenärerna på motorvägen och järnvägen på E6:an. Läget är strategiskt och området kan skapa många arbetsplatser nära kollektivtrafik och regionens andra största resecentrum – Knutpunkten. Kvarteret Kungsfisken är en viktig pusselbit i utvecklingen av att skapa Mölndals innerstad och upplevelsen av området. Detta kommer att ställa höga krav på projektet när det gäller kvaliteter, funktioner och relationen till befintlig och framtida bebyggelse i innerstaden.

Byggstart tidigast 2018

Att ta fram detaljplanen för kvarteret Kungsfisken kommer att ta cirka 18 månader. Om allt går som planerat kan det bli byggstart för det nya kvarteret under 2018. Först ska området utredas vidare när det gäller bland annat trafik, buller, parkering, luftkvalitet, solstudier, risker med mera samt hur byggnaderna ska anslutas till Mölndals bro.

Upprustning av Mölndals Bro

nyentremolndalsbro480x360soho

Nu börjar vi arbetet med att göra om Mölndals Bro från en trafikplats till att börja bli en av våra entréer för Mölndals innerstad när man kommer från söder eller öster. Första steget i det här förändringsarbetet blir att påla. I november gör vi våra grundarbeten och pålar. Arbetet börjar den 25 oktober och planeras att vara klart senast den 25 november.

Vi kommer att behöva stänga av gångbanan och cykelbanan på Nygatan från Barnhemsgatan vid Scandic Hotell fram till brofästet vid Mölndals Bro fram till 6 november. Under ombyggnadstiden kommer du som cyklar eller går att se hänvisningsskyltar som visar på alternativa vägar i området.

Öppen p-plats under bron
P-platsen under Mölndals Bro kommer att vara öppen under hela byggtiden med minst 20 p-platser. Vi kommer att öppna upp fler p-platser etappvis när vi blir klara med vår pålning. Alternativa p-platser kommer att vara våra parkeringar på Tempelgatan och P-huset vid Storgatan-Häradsgatan.

Fredag 30 oktober – söndag 1 november kommer samtliga parkeringsplatser under bron att vara tillgängliga. Måndag 2 november stängs delar av parkeringen av igen för fortsatt arbete.

Vår målbild
Miljön under Mölndals Bro och brokonstruktionen kommer att få ett mer intensivt flöde av människor, bilar och cyklar när vår innerstad är klar. Både arbetsplatser och parkering i det nya kontorshuset samt målpunkterna vid Nygatan med den stora entrén till galleria och livsmedel, kommer att skapa stadsliv och befolkar platsen.

Frågor?
Kontaktperson:
Sebastian Mattsson
Projektledare
Tekniska förvaltningen
031-315 15 66
sebastian.mattsson@molndal.se

Bostäder – norr

 

brogatan_aktuell-150223

Mölndals innerstad kommer inte bara vara ett trivsamt ställe att besöka. Det kommer också att bli en av Mölndals populäraste platser att leva och verka på.

Här bor och arbetar du mitt i stan, nära all tänkbar service: sjukvård, förskolor, skolor, apotek, systembolag och bibliotek. Dessutom är det bara en kort promenad till Mölndals station och en av regionens största knutpunkter för kollektivtrafik. I Mölndals innerstad kommer det att byggas 600 lägenheter.

Bostäder norr om Brogatan kommer byggas av:

Mölndalsbostäder

Nytt Stadsbibliotek för nyfikna

vy-rondell_print_logotyp-1webb

Mölndals nya stadsbibliotek ska inspirera. När man passerar, eller är på väg till Mölndal, ska det skapa en nyfikenhet av en hög byggnad med spännande arkitektur. I själva byggnaden kommer det att finns en bemannad lobby, café, barnens bibliotek, aktivitetstorg, läs- och arbetsplatser och en ungdomsavdelning med bästa spanläge mot Brogatan och Ulla Jakobssons plats.

Det nya stadsbiblioteket, på cirka 3 200 m2 i två plan, planeras att ligga centralt mellan Brogatan och Bergmansgatan. Förhoppningen är att det ska bli den självklara mötes-, kultur- och informationsplatsen för alla.

Bostäder vid Åbybergsgatan

 plankbergmansgatan_mb

Fler bostäder, verksamheter och nya hotellrum

Området kring Åbybergsgatan ingår också i projekt Mölndals innerstad (detaljplan 4). I det här området är ambitionen att skapa förutsättningar för fler bostäder, lokaler för verksamheter samt nya hotellrum.  Preliminärt kan det bli ytterligare cirka 500 bostäder. Kvarteret kommer även att innehålla parkeringsplatser.

En viktig del av innerstaden

Området runt Åbybergsgatan är en viktig pusselbit i utvecklingen av innerstaden. Som komplement till de lokaler för handel och verksamheter som nu byggs behövs även fler bostäder. En bra mix mellan boende och arbetande skapar en helhet och en levande innerstad under hela dygnet. Läget är strategiskt och området innebär att du bor endast ett stenkast från regionens andra största resecentrum – Knutpunkten. 

Byggstart 2019-2020

Att ta fram detaljplanen för området runt Åbybergsgatan kommer att ta 18-24 månader. Om allt går som planerat kan det bli byggstart för det nya kvarteren 2019-2020. Först ska området utredas vidare när det gäller bland annat trafik, buller, parkering, luftkvalitet, solstudier, risker med mera.