Kontakt

Home / Kontakt

Välkommen att kontakta oss med
frågor och synpunkter


Anna Sköldberg, Centrumutvecklare

Mobil: 070 -510 90 11
info@molndalsinnerstad.se

Anne Tengroth, Ordförande i Företagarföreningen

Tel: 031 – 87 87 00


Stadsbyggnadsförvaltningen:

Johan Gerremo, projektledare
johan.gerremo@molndal.se
031-315 14 14

Allmän information:

Sofia Höwing, kommunikatör
sofia.howing@molndal.se
031-315 14 43

Tekniska förvaltningen:

Sebastian Mattson, projektledare markarbeten
sebastian.mattsson@molndal.se
031-315 15 18

Lediga lokaler i Mölndals innerstad

Om du är intresserad av att etablera dig i Mölndals Innerstad är du välkommen att maila önskemål om yta samt beskrivning av verksamheten till centrumledningen på info@molndalcentrum.se


Adress

Mölndal Innerstad AB
Brogatan 9
431 30 Mölndal
E-post: info@molndalcentrum.se