Håll dig uppdaterad

Home / Håll dig uppdaterad

Informationsblad

Byggnation av kvarteret Hajen där PEAB bygger bostäder, nytt stadsbibliotek och verksamhetslokaler för Mölndalsbostäder är i full gång.

informationsblad-nr-33-peab-kv-hajen-20161110

NCC håller på att bygga Mölndal Galleria:

informationsblad-nr-33-molndal-galleria

Här kan du läsa mer om våra trafik- och vägprojekt

Läs om hur vi jobbar med en hållbar stad

bygg2

Breddning av gamla Kungsbackavägen

Inför att fler personer ska ska ta sig till sina arbetsplatser och handel i Mölndals innerstad sker nu förbättringar på Gamla Kungsbackavägen.

Det här gör vi
– Mellan Baazgatans rondell och rondellen vid SCA-huset breddas Gamla Kungsbackavägen till två körfält i varje körriktning.
– Baazgatans rondell/cirkulationsplats kommer också att få två körfält.
– När arbetet är klart kommer det att vara två körfält i varje riktning hela vägen mellan Mölndals innerstad och Åbromotet.

Påverkan på trafiken
– Under arbetet kommer ett körfält i varje riktning att vara öppet. I rusningstrafik kan det bli köer på grund av den begränsade framkomligheten.
– Gång- och cykelvägar vid arbetsområdet kommer delvis att vara avstängda. Följ hänvisning och skyltade alternativa eller provisoriska gång- och cykelvägar.

Arbetets tid
– Arbetet påbörjas måndag 22 augusti och ska vara klart i december 2016.

Trafikomledning Mölndals Bro

Broslättsgatan, den västra delen av Mölndals Bro, kommer att vara avstängd mellan vecka 6 2016 och augusti 2017. Bil- och lastbilstrafiken kommer att ledas via Barnhemsgatan. Cykel- och gångtrafikanter kommer att kunna passera på Broslättsgatan.

För trafik från östra Mölndal till parkeringarna på Tempelgatan och Häradsgatan gäller att man tar vänster i rondellen vid rampen och följer Göteborgsvägen, eller kör via Barnhemsgatan.

Avstängningen beror på att NCC kommer att använda Broslättsgatan som avlastningsplats och för fasadarbeten i arbetet med att bygga den nya gallerian.

Mölndalsgalleria trafikomledning infoblad ncc.